Çevre Politikamız

Daha sürdürülebilir bir yaşam için...

Sencer Metal, dünyanın dört bir yanından toplanmış atıkları yeniden değerlendiriyor ve ekonomik değer haline dönüştürüyor...

Geri dönüşüm, hurda vasfı kazanmış yarı ürün ve ürünlerin doğaya atılmayıp kullanıma alınmasıdır.  Hurda alüminyumu yeniden değerlendirme, geri kazanma ve yeniden ergitme eylemleri günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Yeni hurda yarı ürün ve son ürünün imalat sapması iken eski hurda tüketicilerin attıkları ömürlerini doldurmuş son ürünleri kapsar. Yeni hurdanın çevrime sokulması genellikle geri kazanım olarak anılırken, eski hurdanın toplanması ve sisteme dâhil edilmesi yeniden değerlendirme olarak nitelenir.

Ülkemizde artık, “kullan-at” kültürü yerine “tekrar-kullan” veya “atığını ilet” kültürü çarpıcı şekilde öne çıkartılmalıdır.

Alüminyumda cari açığımız rahatsız edici boyutta (1 milyar ABD Doları/2014) olup, Türkiye ihtiyacı olan alüminyum ham maddeyi (külçe gibi) büyük oranda ithal etmektedir. Kişi başı yıllık alüminyum tüketimimiz 12 kg (AB ortalamasının üçte biri kadar) olup ülkemiz talep büyümesi şaşırtıcıdır. İhtiyacımız olan birincil (Boksit cevherinden) ve kimi ikincil (hurdadan) alüminyumu veya her iki bileşeni yurt dışından temin etmekteyiz. İşte bu nedenle Sencer Metal, sadece değerlendiren değil ekonomik değer de yaratan bir kuruluştur.

Sencer Metal daha sürdürülebilir bir yaşam, daha yeşil bir dünya için çalışıyor…